Je bent hier:

Van boerderij tot landgoed

Van boerderij tot landgoed

Hilhorst is een van oorsprong oude boerderij.

Zover bekend is de naam van het huis en de familienaam van de bewoners al eeuwenlang gelijk. Terwijl bij de meeste oude boerderijen de familienaam al lange tijd anders is dan de naam van de oude hoeve. Het was hier in de omgeving overal kleinschalig met gemengde bedrijfjes. Er hoorden bossen bij waarvan het hout nodig was voor onderhoud en als kachelhout. De dorpsbewoners kwamen hun perceeltje hout kopen en kappen zodat de singels en bossen tijdig werden verjongd en weer opnieuw konden groeien.
o.

Afbeelding37
Afbeelding16

Het gemengd bedrijf werd voortgezet, maar ook in de landbouw werd steeds meer gespecialiseerd. Tot 1978 werden er ook nog varkens (fokzeugen) gehouden, maar uiteindelijk werd de keuze gemaakt voor rundvee. Bij de invoer van het melkquotum werd de melkproductie beperkt en werden er enige jaren vleesstieren gehouden, totdat er melkquotum bijgekocht werd. De ligboxenstal dateert uit 1983. Het was jarenlang een rundveebedrijf met roodbonte koeien totdat het duidelijk werd dat er geen opvolger was die de boerderij wilde voortzetten. In 2004 zijn het melkquotum en de melkkoeien verkocht. Sindsdien wordt er jongvee gehouden. Het jongvee graast in de zomer buiten in de weilanden.

 

Afbeelding8
Afbeelding26

Rangschikking onder de natuurschoonwet 1928

Om een mogelijkheid te scheppen de boerderij ook in de toekomst te behouden is gekozen voor een landgoed. Dit betekend dat boerderij en landgoed in stand gehouden moeten worden, maar dat er dan in de toekomst fiscale voordelen zijn bij de overname. Het is officieel niet opengesteld, maar de weg loopt midden door de Boshoek en het landgoed. Bij rangschikking moest toen tenminste 1/3 deel van de grond bos zijn.(nu bos of natuur) Aan de buitengrens moesten nog gedeeltelijk singels of bomen worden aangeplant.

Het aanplanten van de singels en bomen en het aanbrengen van de rasterpalen is gedaan in eigen beheer en in samenwerking met de VAN Berkel en Slinge. (vereniging agrarisch natuurbeheer) Toekenning voor rangschikking NSW 1928 is voor het eerst binnen gekomen in juni 2006.

www.vanberkelenslinge.nl